DREPTUL LA INFORMARE AL CONSUMATORILOR

Energie electrica


RAPORTARI PRIVIND ACTIVITATEA DE INFORMARE A CONSUMATORILOR
DREPTUL LA INFORMARE AL CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALE

Stimaţi consumatori,
Prin lege, aveţi dreptul de a fi informat, în relaţia dumneavoastră cu GETICA 95 COM SRL. Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia şi a condiţiilor-standard de furnizare a serviciului, după caz.
Înainte de semnarea contractului de furnizare, GETICA 95 COM SRL are obligaţia de a vă pune la dispoziţie, în scris, următoarele informaţii:
- etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;
- ofertele tip pentru care puteţi opta, după caz;
- contractul corespunzător ofertei alese, după caz;
- preţurile şi tarifele practicate.
Verificaţi înainte de semnare dacă, în contractul primit sunt incluse cel puţin următoarele informaţii:
- identitatea şi adresa furnizorului;
- serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit şi continuitatea în alimentare, precum şi termenul de începere a derulării contractului;
- preţul/tariful aplicabil;
- durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denunţare unilaterală a contractului;
- compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz;
- penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi prevederile contractuale.

Furnizorul dumneavoastră GETICA 95 COM SRL are obligaţia de a vă oferi, la cerere, un extras tipărit al procedurii de înregistrare, investigare şi soluţionare a petiţiilor primite de la consumatori.
Furnizorul dumneavoastră GETICA 95 COM SRL este obligat să vă informeze în legătură cu orice modificări ale preţurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract, în mod direct şi în timp util, într-un mod transparent şi uşor de înţeles.
Dacă nu sunteţi de acord cu modificările anunţate, aveţi dreptul de a renunţa la contract fără a plăti despăgubiri, respectând prevederile contractuale şi legale în vigoare.
Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti, România
Telefon: 021.327.81.00; Fax: 021.312.43.65
Număr gratuit: 0800800410 (apelabil numai în reţeaua Romtelecom)
E-mail: info@anre.ro; Website: www.anre.ro

De ce sa alegi GETICA 95 COM

Furnizorul tau de energie

Costuri reduse

Costuri reduse

Costuri scazute cu energia electrica activa. Asistenta gratuita pentru schimbarea furnizorului.
Stabilitate

Stabilitate

Stabilitate asigurata de o companie ce garanteaza siguranta in alimentare cu energie.
Cont client

Cont client

Conectare securizata in cont client. Vizualizare facturi, grafice. Informari factura online.
Suport - Deranjamente

Suport - Deranjamente

Procedura functionala de solutionare a reclamatiilor clientilor finali de energie.

Vrei sa afli avantajele colaborarii cu GETICA 95 COM?

Contacteaza-ne acum la 0374.032.032