ZF Power Summit 2016: Energia, domeniu de 30 mld. €, primeşte încă o promisiune de strategie până în toamnă

ZF Power Summit 2016: Energia, domeniu de 30 mld. €, primeşte încă o promisiune de strategie până în toamnă

Sectorul energetic naţional are nevoie majoră de investiţii, dar şi de clarificări legate de legislaţie, redevenţe şi energia regenerabilă, este concluzia participanţilor la ZF Power Summit 2016.

Statul vine în întâmpinarea lor şi spune că lucrează la o stra­te­gie energetică. În ulti­mii cinci ani de zile, energia a tre­cut prin mâinile a şapte miniştri. Toţi au promis acelaşi lucru, niciunul nu şi-a dus misiunea până la capăt.

„În toamnă vom vedea strategia energetică, o strategie a României, dar ele­mente din ea vor fi discutate şi până atunci“, a dat asigurări Victor Grigo­res­cu, ministrul energiei, în cadrul celei de-a cincea ediţii a ZF Power Summit.  Acesta este cel mai important eveni­ment dedicat energiei organizat de Zia­rul Financiar, avându-i de această dată ca parteneri pe Engie (fostul GDF SUEZ Energy România), Hidro­elec­trica, Rompetrol, CEZ, Electrica, Electro­alfa, Marsh, Microsoft, MOL, Nu­cle­ar­electrica, OMV Petrom, Sie­mens, Enel şi Transelectrica.

„Avem un sistem minier care sufe­ră de la managementul defectuos şi trece printr-un proces de reaşezare. Căr­bu­ne­le va avea un rol important în con­ti­nua­re, cel puţin pe termen mediu, pen­tru se­cu­ritatea energetică.  Sectoa­rele pe­tro­lier şi gazeifer sunt marcate de scăderea pre­ţului şi a consumului. E ne­voie de gândire pe termen lung pen­tru perioada când ciclul preţurilor joase se va încheia.  Sectorul hidro încheie o pe­rioadă lungă de restructurare la ca­pă­tul căreia avem o companie pu­ternică, pre­gătită să treacă la un mod de ma­nagement profesionist, care se poate po­ziţiona ca o companie fanion a Ro­mâniei“, a mai spus ministrul aflat la una dintre primele sale prezenţe la evenimente de acest gen.

Atât companiile petroliere, cât şi cele din zona de gaze şi transport au în ve­dere investiţii pentru perioada ur­mă­toa­re, dar atrag atenţia asupra ne­voii de pre­dictibilitate la nivel legislativ. De ase­me­nea, jucătorii din domeniu sunt atenţi la evoluţia preţului petrolului şi speră în re­venirea cotaţiilor la un nivel mai profitabil. „Cât vom avea hidrocarburile ca mo­tor al economiilor mari, scăderea pre­ţului petrolului va fi în dezavantajul dez­voltării“, a spus Cătălin Dumitru, vice­preşedinte KMG Inter­national, fos­tul grup Rompetrol.

La rândul lui, Neil Anthony Morgan, membru al directoratului OMV Petrom, anunţă potenţiale inves­tiţii la Petrobrazi, dar speră că barilul de 100 de dolari nu va fi istorie în urmă­torii cinci ani.

„Predictibilitatea este cheia. Când faci investiţii de zeci de miliarde, trebuie să ştii că eşti într-un regim stabil“, a precizat el.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 23.02.2016